hurtig videre?Hva skal du med dette?

Disse online-kursene gir deg en innføring i de mest sentrale reglene i norsk grammatikk. De tar utgangspunkt i de områdene vi av erfaring vet er problematiske for mange fremmedspråklige som vil lære å skrive riktig norsk.

Hvis du alt har tatt testene i teoretisk grammatikk , vil du ha en god indikasjon på hvor du bør begynne her.

Hvordan gjør du det?

I løpet av kursene vil du hele tiden bli presentert for interaktive oppgaver. Oppgavene må du løse for å komme videre. Du får altså ikke komme videre før du forstår reglene du blir presentert for. Og, slapp av - du klarer oppgavene til slutt.
 
Åpne kursene:

Substantiv

Adjektiv

Verb

Setningsstruktur

Tester
interaktiv grammatikk