hurtig videre?

del 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Nettopp. Du gjorde akkurat et valg av sjanger.

Vi skriver på forskjellige måter avhengig av hva vi vil oppnå, og hvem som skal lese det vi skriver. Defor får vi ulike typer tekster. Hver type tekst har sine, spesielle kjennetegn. En jobbsøknad har for eksempel et upersonlig språk og et formelt oppsett, mens en fortelling er fri og ofte full av fantasi.

For å holde orden på de mange, ulike teksttypene kan vi dele dem inn i sjangre etter hvilke kjennetegn de har. Den første inndelingen vi gjør, er å skille mellom fiksjon (eller skjønnlitteratur) og ikke-fiksjon (eller saklitteratur/sakprosa).

Spørsmål til deg: Vil du putte fortelling inn under fiksjon eller ikke-fiksjon?

Fiksjon Ikke-fiksjon