hurtig videre?

del 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Fiksjon bruker vi om noe som er laget av fantasi eller oppdiktet. Fiksjon er navnet på mange typer tekster hvor fantasien spiller en viktig rolle, og fakta en mindre rolle. I en fortelling, for eksempel, er du fri til å fantasere og dikte opp personer og handling i ditt eget hode. Ingen krever av en fortelling at den skal være sann. Tekster hvor fantasien er viktigere enn fakta kalles ofte skjønnlitterære tekster.

Men skriver du en jobbsøknad eller en artikkel, bør det som står der være virkelige fakta: Ikke-fiksjon. Tekster basert først og fremst på fakta kalles ofte saklitterære tekster eller sakprosa-tekster.

Fiksjonstekster deler vi igjen inn i tre hovedsjangrer: Episke (fortellende) tekster, dramatiske tekster og lyriske tekster.

Spørsmål til deg: Er fortelling en dramatisk, lyrisk eller episk tekst?

Dramatisk Lyrisk Episk