hurtig videre?

del 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Episk betyr fortellende. Du ser flere episke sjangrer i bildet til høyre.

Drama kommer fra latin og betyr handling. Drama er skrevet for å bli spilt av skuespillere på teater, tv eller radio.

Lyrikk kommer fra gresk lyrikos: det som følges av lyre (lyre er et musikkinstrument), og omfatter dikt og sanger.

For å få vite mer om hver enkelt av de skjønnlitterære sjangrene, klikker du på fiksjon/skjønnlitteratur i menyen til venstre på skjermen.

Over til ikke-fiksjonstekster, som for eksempel jobbsøknad. Ikke-fiksjontekster kan vi dele opp i subjektive og objektive tekster.

Spørsmål til deg: Er jobbsøknad mest en subjektiv eller objektiv tekst?

Subjektiv Objektiv