hurtig videre?

del 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Når du er subjektiv, forteller du først og fremst om ditt eget syn på en sak eller en situasjon. Det er du, ditt ego, dine følelser og tanker som står i sentrum. Hva andre mener, kan du gjerne nevne, men det er ditt eget syn du vil ha frem.

Dagbok og personlig brev er typiske, subjektive ikke-fiksjonssjangre. I en dagbok skriver du om hvordan du opplever og reagerer på ting som skjer deg. Da kan vi skrive for eksempel Jeg har søkt på en jobb jeg har veldig lyst på, men jeg vet ikke helt om jeg vil klare den.

Men skriver du en jobbsøknad, passer det dårlig å si for eksempel Jeg har kjempelyst på denne jobben eller Jeg vet ikke helt om jeg passer til denne jobben, men jeg prøver likevel.

Spørsmål til deg: Er en artikkel mest en subjektiv eller objektiv tekst?

Subjektiv Objektiv