1. Hvorfor var 1814 viktig for norsk språkhistorie?
Språket forandret seg i 1814

Norge kom ut av unionen med Danmark og inn i union med Sverige

Nynorsk ble skapt i 1814


2. Hvilket skriftspråk hadde Norge i 1814?

Dansk

Norsk

Svensk


3. Hva var ”dannet dagligtale”?

Dansk med norsk uttale og noen norske ord, slik embetsklassen snakket

Talespråket til folk uten utdannelse

Talespråket på skolene


4. Hva var talespråket i Norge ved begynnelsen av 1800-tallet?

Norske dialekter

Dansk

Dannet dagligtale og norske dialekter


5. Hva menes med fornorsking?

Å forandre norsk språk

Å endre dansk skriftspråk i norsk retning ved å ta inn norske ord og norske lyder og bøyingsformer i skriftspråket

Å lage nynorsk


6. Hva menes med språkreising?

Å gjøre språket bedre

Å endre det danske skriftspråket

Å skape et nytt norsk skriftspråk, gjenreise et norsk skriftspråk uten innblanding fra dansk (nynorsk)


7. Hvilke personer utmerket seg som talsmenn for å fornorske dansk skriftspråk på 1800-tallet?

Henrik Wergeland, Asbjørnsen og Moe og Knud Knudsen

Ivar Aasen

P.A. Munch


8. Hvilke personer ville ha språkreising?

P.A. Munch

Henrik Wergeland, Asbjørnsen og Moe og Knud Knudsen

Ivar Aasen og P. A. Munch


9. Hva er Knud Knudsen kjent for?

Han gikk inn for at rettskrivingen (skrivemåten) skulle avspeile norsk uttale og ville erstatte fremmedord med norske ord

Han ville lage nynorsk

Han ville skrive dansk


10. Hvem lagde nynorsk?

Knud Knudsen

P.A. Munch

Ivar Aasen


11. Når ble bokmål til - altså når ble det bestemt at norsk rettskriving skulle bryte med systemet i dansk?

1864

1885

1907


12. Hvilke bøker er Aasens språklige hovedverk der nynorsken ble utformet?

Norsk grammatikk og norsk ordbok

Artikler om norsk språksituasjon

Diktsamlingen Symra


13. Når ble nynorsk offisielt skriftspråk i Norge, likestilt med dansk?

1864

1853

1885


Resultat   Hvilke var gale?   Prøv igjen   Lukk   Fasit     Test 1900-tallet