hurtig videre ?


Les meg først

 

Hvordan bruker du Interaktiv Nettnorsk??

Til eventuelle lærere: Hvordan bruke Interaktiv Nettnorsk og Internett i norskundervisningen?

Hvem har utviklet Interaktiv Nettnorsk?

Opphavsrettigheter

 

Hvordan bruker du Interaktiv Nettnorsk?

Interaktiv Nettnorsk er laget slik at du selv velger hvor mye og hva du vil lese.

Hovedvinduet gir deg en innføring i det aller mest sentrale i emnet. Venstremenyene gir deg mulighet til å fordype deg enda mer.

oppgave

Interaktiv Nettnorsk satser på at du er aktiv og tenker over det du leser og ser. I grammatikkdelen må du svare riktig på oppgaver for å komme videre. Ellers får du selvtester og andre oppgaver også i de andre emnene. Selvtestene kan du gjerne ta både før og etter du har gått gjennom emnet. Du bør klare dem bedre andre gangen :-)

Fra åpningssiden kan du spille spillet Vinn Norge. Når du har gått gjennom Interaktiv Nettnorsk, bør du ha en god mulighet til å vinne.

 

 

Navigasjonslinjen forteller deg hvor langt du har kommet i innføringen, og hvor
mye du har igjen. Du kan også klikke på tallene for å hoppe frem- eller bakover.


Fall-ned-menyer gir deg mulighet til å forflytte deg raskt mellom de ulike emnene i Interaktiv Nettnorsk.

 

 

 

 

I litteraturhistorien, språkhistorien og sjangerlæren har venstremenyen flere funksjoner. Du kan blant annet søke direkte på nettet etter mer informasjon i søkemotoren Google, eller etter forklaring på vanskelige ord i bokmålsordboka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til eventuelle lærere: Hvordan bruke Interaktiv Nettnorsk og Internett i norskundervisningen?

 

Innledning til og repetisjon av emne

La oss si at du som lærer har planlagt å begynne å undervise i setningsstruktur - eller f.eks. litteraturhistorie. Hvis elevene kan litt om emnet fra før, kan de sette seg ned med Interaktiv Nettnorsk og gå gjennom innføringene i emnet der som en innledning til lærerens undervisning.

Elevenes erfaringer foran skjermen diskuteres i klassen etterpå. Hva er det vanskelig å forstå, og hva var lett? Vil læreren forklare noe på en annen måte?

Alle har sin innfallsvinkel. Læreren - og elevene - vil sikkert ikke være enig i alle innfallsvinklene til emnene i Interaktiv Nettnorsk. Dette er naturlig. Nettopp i dialogen mellom ulike innfallsvinkler vil elevene "kunne utvikle dømmekraft, kritisk sans og kreativitet" og få et reflektert forhold til lærestoffet.

Elevene ikke alltid sitte alene foran skjermen (og kanskje er det ikke nok maskiner til alle). Grammatikkdelen i Interaktiv Nettnorsk baserer seg på aktiv oppgaveløsning underveis. Her kan 2-3 elever sitte sammen ved maskinen og diskutere og samarbeide om å løse oppgavene, og dermed lære også av hverandre. Det samme gjelder selvtestene i de ulike emnene, og spillet Vinn Norge.

Læreren kan også - ut i fra elevenes forkunnskaper - velge å la elevene gå gjennom Interaktiv Nettnorsk etter at klasseundervisningen er gjennomført eller i gang. Elevenes erfaringer foran skjermen bør uansett diskuteres i klassen etterpå.

Interaktiv Nettnorsk er selvsagt god å ha som repetisjon før eksamen i norsk som andrespråk.

Samarbeidslæring og problembasert læring

Internett egner seg godt til problembasert læring og samarbeidslæring.

Problembasert læring tar utgangspunkt i reelle problemstillinger. Et eksempel på en reell problemstilling knyttet til norskfaget, er "Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge?". For å svare på dette, må elevene sette seg inn i hovedlinjene i norsk språkhistorie siden norrøn tid.

Problembasert læring kombinert med samarbeidslæring kan læreren oppnå ved å gi en gruppe elever en relevant problemstilling - som prosjekt, eller som en del av undervisningen. Så kan elevene få beskjed om å gå ut på nettet og forsøke å finne et svar.

På nettet er det spesielt viktig at elevene lærer seg til å være kritiske til kildene de møter. En kort guide til kildekritikk og problembasert læring finner du ved å klikke her.

I Interaktiv Nettnorsk kan elevene søke direkte i Google og Bokmålsordboka etter ytterligere informasjon.

Noen foretrekker å bruke små 'case' som utgangspunkt for problembasert læring. Slike 'case' er realistiske og ender opp med en reell problemstilling. Noen eksempler på case innen ulike emner i Interaktiv Nettnorsk følger nedenfor.

Sjangerlære:

1.

- Hei, de på denne artikkelen i Blabladet. Her står det at Britney snart skal gifte seg.
- Jeg ser. Men er dette en artikkel, da? Jeg ser bare et stort bilde og litt tekst om hva   Britney gjør og sier.
- Ja, hva så? Er ikke det en artikkel?

2.

- I dag hørte jeg et rart dikt på radioen. Det var en mann som sa "Nå er det jul igjen" 50   ganger eller noe sånt.
- Det er da ikke et dikt?
- Hvorfor ikke?
- Et dikt skal rime, skal det ikke?

Litteraturhistorie:

1.

- Jeg så et program i går om en norsk forfatter som het Hamsun.
- Hamsun? Var det ikke han som skrev teaterstykker om kvinnens stilling i ekteskapet og sånn?

2.

- Denne boken liker jeg. Den er skikkelig romantisk, med masse kjærlighet og drømmer og sånt.
- Romantisk? Den er jo skrevet for to år siden. Romantikken var forbi på midten av 1800-   tallet, den.

Språkhistorie:

1.

- Her står det om vikingene. Hva slags språk snakket egentlig de?
- Snakket de ikke norsk, da? Nynorsk, kanskje?

2.

- Se - på dette frimerket står det "Noreg". Hvem var det som fant opp denne nynorsken   egentlig?
- "Fant opp"? Det var sånn folk snakket på Vestlandet, det. Mange snakker jo sånn på tv nå   også.

 

Hvem har utviklet Interaktiv Nettnorsk?

Interaktiv Nettnorsk er finansiert av Vox, og utviklet ved Vox.

Prosjektleder og hovedutvikler: Espen Munch. Bidragsytere: Sidsel Vogt (språkhistorie, sjangerlære), Hans Wiull (grammatikk, språkhistorie, litteraturhistorie), Linda Berg (litteraturhistorie).

Alle har norsk som fag og lang erfaring i undervisning i norsk for innvandrere og norsk som andrespråk.

Bidratt med gjennomsyn, innspill og idéer har Eirik Bäcklund, Svein Myreng, Per-Arne Brunvold, Vibeche Holthe, Diana Alnæs, Helga Arnesen, Eddie Pedersen, Åge Hanssen, Nina Skadeberg, Lis Andersen, Graciela Sbertoli, Halldis Børnes m.fl.

Prosjektansvarlige: Helga Arnesen, Åge Hanssen.

Kontaktpersoner: Prosjektleder Espen Munch (espen.munch@vox.no).

Opphavsrettigheter

Interaktiv Nettnorsk er copyrighted Vox og kan ikke legges ut på andre servere uten at Vox forespørres. Ellers står alle fritt til å gratis og hemningsløst bruke Interaktiv Nettnorsk til selvstudium eller i undervisning.