dikt

Ordet dikt kommer fra det tyske ordet dicht, som betyr tett.

Et dikt er oftest en veldig kort tekst, fra noen linjer til noen sider.

Et dikt har sjelden plass til mer enn ett tema. Dikt forteller vanligvis ikke historier, slik episke sjangrer som novelle og fortelling gjør. Dikt beskriver.

Mens en novelle om kjærlighet vil ha en handling, og sikkert et høydepunkt og et vendepunkt, vil et dikt om kjærlighet heller beskrive et øyeblikk, en situasjon, en følelse.

Dikt har sjelden plass til grundige personbeskrivelser.

I flere århundrer ble de aller fleste dikt skrevet på tradisjonell form: med rim og fast rytme. I dag skriver mange dikt i moderne form. Det er det ingen krav til rim, og rytmen er fri.

Men flere bruker rim og fast rytme i dag også. Det gjelder for eksempel folk som skriver sangtekster (som er en form for dikt)

Spørsmål til deg: Hvordan kan du se på en tekst at den er et dikt?

 

Skriv ut        Lukk         Mer